Labinot-Fushe 3010, Albania +355 69 666 6444 elbasan@rozafa.al
Rozafa 15 (Maja) Është admiralja e Flotës Rozafa.
IMO: 8798940
Emri i Thirrjes: ZADH4
Gjatësia LoA: 41 metra,
Gjerësia: 13.5 metra
Pesha bruto: 371 ton.
Rozafa 15 zhvillon aktivitetin e peshkimit me Koshilokpër peshkimin e pelagjikëve te mëdhenj (toni I kuq – Thunnusthynnus) gjate sezonit te peshkimit te tonit te kuq si dhe te pelagjikëve te vegjël, kryesisht açuge, sardele, skumer, përperiudhëntjetër te vitit.
Rozafa 12
IMO: 8652848
Gjatësia LoA: 25.5 metra
Gjerësia: 6.8 metra 
Pesha bruto: 120 ton
Rozafa 12 zhvillon aktivitetin e peshkimit fundor dhe pelagjik me rrjeta tërheqëse
Rozafa 23 (Sherri)
IMO: 8341981
Emri i Thirrjes: ZADN4
Gjatësia LoA: 28 metra
Gjerësia: 12 metra
Rozafa 23 zhvillon aktivitetin e peshkimit me Koshilok për peshkimin e pelagjikëve te vegjël, açuge, sardele, skumer.
Rozafa 11
IMO: 86616113
Gjatësia LoA: 25.5 metra
Gjerësia: 6.8 metra
Pesha bruto: 120 ton
Rozafa 11 zhvillon aktivitetin e peshkimit fundor dhe pelagjik me rrjeta tërheqëse.
Rozafa 14
Gjatësia LoA: 21 metra
Gjerësia: 6 metra
Pesha bruto: 98 ton
Rozafa 14 zhvillon aktivitetin e peshkimit fundor dhe pelagjikë me rrjeta tërheqëse
Rozafa 22
IMO: 8000134
Sinjali i thirrjes: ZADM3
Gjatësia LoA: 31 metra
Gjerësia: 6.8 metra
Pesha bruto: 141 ton
Rozafa 22 zhvillon aktivitetin e peshkimit pelagjikë me rrjeta tërheqëse
Rozafa 10
Gjatësia LoA: 22 metra
Gjerësia: 5.7 m
Pesha bruto: 86 ton
Rozafa 10 zhvillon aktivitetin e peshkimit fundor dhe pelagjik me rrjeta tërheqëse
Rozafa 13
Gjatësia LoA: 21 metra
Gjerësia: 6 metra 
Pesha bruto: 98 ton
Rozafa 13 zhvillon aktivitetin e peshkimit fundor dhe pelagjikë me rrjeta tërheqëse
Rozafa 19
IMO: 8657237
Gjatësia LoA: 24.85 metra
Gjerësia: 6.24 metra 
Pesha bruto: 139 ton
Rozafa 19 zhvillon aktivitetin e peshkimit fundor me rrjeta tërheqëse
Rozafa 21
IMO: 8000147
Sinjali i Thirrjes: ZADM7
Gjatësia LoA: 31 metra
Gjerësia: 6.8 metra
Pesha bruto: 141 ton
Rozafa 21 zhvillon aktivitetin e peshkimit pelagjikë me rrjeta tërheqëse
Rozafa 16
Gjatësia LoA: 12.6 metra
Gjerësia: 4.14 metra
Pesha bruto: 9 ton
Rozafa 16 zhvillon aktivitetin e peshkimit me draga hidraulike te molusqeve bivalvore ne det.
Rozafa 18
Gjatësia LoA: 14.8 metra
Gjerësia: 3.8 metra
Pesha bruto: 10 ton
Rozafa 18 zhvillon aktivitetin e peshkimit me draga hidraulike te molusqeve bivalvore ne det.

KONTAKT

Adresa

Labinot-Fushe, Elbasan 3010, Shqiperi

Telefoni

+355 69 666 6444

Email

elbasan@rozafa.al
Image

PËRDITËSOHU